เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อ่านต่อ

ความเป็นมาของศูนย์

อ่านต่อ

ข้อมูลข่าวสารของ ส.ส.ท.

อ่านต่อ

รายงานของ ส.ส.ท.

อ่านต่อ

ติดต่อเรา

ข่าวสารเกี่ยวกับองค์การ

อ่านทั้งหมด →
ประกาศผล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบความปลอดภัยสำหรับงานระบบประมวลผลแม่ข่ายเสมือนพร้อมการบำรุงรักษา (ผูกพัน 3 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบความปลอดภัยสำหรับงานระบบประมวลผลแม่ข่ายเสมือนพร้อมการบำรุงรักษา (ผูกพัน 3 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มีนาคม 2566
อ่านต่อ