ข่าวเกี่ยวกับองค์การ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยพีบีเอส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 15”

ไทยพีบีเอส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 15”

9 มิถุนายน 2566
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอคาคา จ้างจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (CC), เสียงบรรยายภาพ (AD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอคาคา จ้างจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (CC), เสียงบรรยายภาพ (AD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
3 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอคาคา จ้างจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (CC), เสียงบรรยายภาพ (AD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอคาคา จ้างจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (CC), เสียงบรรยายภาพ (AD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
3 มิถุนายน 2566

ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างเจ้าหน้าที่ Content Creator รายการเศรษฐกิจติดบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างเจ้าหน้าที่ Content Creator รายการเศรษฐกิจติดบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศยกเลิกจัดหาพัสดุ
3 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่กราฟิกคอมพิวเตอร์ รายการ Sports Trick โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่กราฟิกคอมพิวเตอร์ รายการ Sports Trick โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
2 มิถุนายน 2566