ข่าวเกี่ยวกับองค์การ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการกินอยู่คือ (ไตรมาส 3/2564) จำนวน 13 หน่วย ความยาวหน่วยละ 25 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการกินอยู่คือ (ไตรมาส 3/2564) จำนวน 13 หน่วย ความยาวหน่วยละ 25 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
14 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการ ขบวนการ FUN น้ำนม จำนวน 52 หน่วย ความยาวหน่วยละ 18 - 20 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการ ขบวนการ FUN น้ำนม จำนวน 52 หน่วย ความยาวหน่วยละ 18 - 20 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
14 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการ Kid Ranger ปฏิบัติการเด็กช่างคิด (ไตรมาส 3-4/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการ Kid Ranger ปฏิบัติการเด็กช่างคิด (ไตรมาส 3-4/2564) จำนวน 26 หน่วย ความยาวหน่วยละ 18 - 20 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
14 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการสอนศิลป์ (ไตรมาส 3-4/2564) จำนวน 52 หน่วย ความยาวหน่วยละ 9 -10 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการสอนศิลป์ (ไตรมาส 3-4/2564) จำนวน 52 หน่วย ความยาวหน่วยละ 9 -10 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
14 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการ เพลงพาเพลิน (ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง) ค่าทำฉากและอุปกรณ์ และค่าเพลงที่ใช้ในรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการ เพลงพาเพลิน (ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 26 หน่วย ความยาวหน่วยละ 5 นาที ค่าทำฉากและอุปกรณ์ และค่าเพลงที่ใช้ในรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
14 มิถุนายน 2564