ข่าวเกี่ยวกับองค์การ

ประกาศผล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ThaiPBS Operation Dashboard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ThaiPBS Operation Dashboard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กันยายน 2563
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ด้านสารสนเทศสำหรับคณะกรรมการนโยบายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ด้านสารสนเทศสำหรับคณะกรรมการนโยบายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
21 กันยายน 2563

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ "แต่งตั้ง 5 กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส" วาระ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 63

ประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง 5 กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส “เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง” เป็นประธานกรรมการนโยบาย วาระ 4 ปี นับแต่วันที่ 29 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
18 กันยายน 2563

ประกวดราคาซื้อ Software Maintenance Renewal Workflow Process (K2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อ Software Maintenance Renewal Workflow Process (K2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 28 ก.ย. 63
ประกาศประกวดราคา
18 กันยายน 2563