ข่าวเกี่ยวกับองค์การ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 - 30 เม.ย. 63

ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 5 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 18.00 น.

30 มีนาคม 2563
อ่านต่อ

มาตรการ 3 ด้าน รองรับผู้ปฏิบัติงานของไทยพีบีเอส ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

มาตรการ 3 ด้าน รองรับผู้ปฏิบัติงานของไทยพีบีเอส เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 พร้อมแนวทางการดูแลพนักงานเพื่อลดความเสียงของการแพร่ระบาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
25 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้า และ Software Time Attendance and Access Control โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้า และ Software Time Attendance and Access Control โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
25 มีนาคม 2563

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยของเครือข่ายภายในองค์กร

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยของเครือข่ายภายในองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา
25 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างระบบจัดการเรียนรู้องค์กรและหลักสูตรออนไลน์ (Learning Management System and Online)

ประกวดราคาจ้างระบบจัดการเรียนรู้องค์กรและหลักสูตรออนไลน์ (Learning Management System and Online) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคา
25 มีนาคม 2563