ข่าวเกี่ยวกับองค์การ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Remote Head สำหรับคอนโทรล Pan-tilt ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Remote Head สำหรับคอนโทรล Pan-tilt ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2565
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่างแต่งหน้า - ทำผม รายการ วันใหม่วาไรตี้ (ไตรมาส 1-2 /2565) คนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่างแต่งหน้า - ทำผม รายการ วันใหม่วาไรตี้ (ไตรมาส 1-2 /2565) คนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
20 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่างแต่งหน้าทำผม รายการ วันใหม่วาไรตี้ (ไตรมาส 1-2 /2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่างแต่งหน้าทำผม รายการ วันใหม่วาไรตี้ (ไตรมาส 1-2 /2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
20 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ รายการ วันใหม่วาไรตี้ (ไตรมาส 1-2 /2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ รายการ วันใหม่วาไรตี้ (ไตรมาส 1-2 /2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
20 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินรายการ วันใหม่วาไรตี้ (ไตรมาส 1-2 /2565) คนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินรายการ วันใหม่วาไรตี้ (ไตรมาส 1-2 /2565) คนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
20 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินรายการ วันใหม่วาไรตี้ (ไตรมาส 1-2 /2565) คนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินรายการ วันใหม่วาไรตี้ (ไตรมาส 1-2 /2565) คนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
20 มกราคม 2565