ข่าวเกี่ยวกับองค์การ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้อง Studio ระบบ 4K และอุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้อง Studio ระบบ 4K และอุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ ส.ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ ส.ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการสะเทือนไทย(ไตรมาส 3-4/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการสะเทือนไทย(ไตรมาส 3-4/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565