ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคารสำนักงานใหญ่
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพ 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2790-2000
www.facebook.com/ThaiPBSFan

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ภูมิภาคเชียงใหม่
เลขที่ 91 หมู่ 4 ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ศูนย์ข่าว 0-5339-9090
ศูนย์วิศวกรรม 0-5303-8338 ถึง 9
www.facebook.com/TPBSnorth

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ภูมิภาคขอนแก่น
เลขที่ 205 หมู่ 8 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ศูนย์ข่าว 0-4324-7550 ถึง 1
ศูนย์วิศวกรรม 0-4324-7550
www.facebook.com/ThaipbsEsan

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ภูมิภาคหาดใหญ่
เลขที่ 77/25 ซอยถนนปุณณกันต์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100
ศูนย์ข่าว 0-7446-5301 ถึง 3
ศูนย์วิศวกรรม 0-7420-1400 ถึง 1
www.facebook.com/SouthernThaiPBS