สถานที่ติดต่อ (แผนที่)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ชั้น 1 อาคาร D
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
รถเมล์สาย ปอ.29, 52, 187, 510, 555

ดูแผนที่บน Google Maps