สถานที่ติดต่อ (แผนที่)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ชั้น 1 อาคาร D
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
รถเมล์สาย 52, 29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555 และ ปอ.29

ดูแผนที่บน Google Maps