ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (จัดทำเสื้อยืด และ กระบอกน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (จัดทำเสื้อยืด และ กระบอกน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 มิถุนายน 2566
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอคาคา จ้างจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (CC), เสียงบรรยายภาพ (AD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอคาคา จ้างจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (CC), เสียงบรรยายภาพ (AD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
3 มิถุนายน 2566

ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างเจ้าหน้าที่ Content Creator รายการเศรษฐกิจติดบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างเจ้าหน้าที่ Content Creator รายการเศรษฐกิจติดบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศยกเลิกจัดหาพัสดุ
3 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่กราฟิกคอมพิวเตอร์ รายการ Sports Trick โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่กราฟิกคอมพิวเตอร์ รายการ Sports Trick โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
2 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างห้องตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าที่ รายการ หนังสือเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างห้องตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าที่ รายการ หนังสือเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
2 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียง CC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียง CC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
2 มิถุนายน 2566