ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงออกอากาศวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงออกอากาศวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 22 ม.ค. 64
ประกาศประกวดราคา
13 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บเอกสาร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บเอกสาร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
12 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอุปกรณ์เพื่อใช้สลับภาพ (Video Switcher) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอุปกรณ์เพื่อใช้สลับภาพ (Video Switcher) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
12 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการลุยไม่รู้โลย Super Active ไตรมาส 1 - 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการลุยไม่รู้โลย Super Active ไตรมาส 1 - 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
12 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการกิน อยู่ คือ ไตรมาส 1 - 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการกิน อยู่ คือ ไตรมาส 1 - 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
12 มกราคม 2564