ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการซื้อเก่ง (วันจันทร์) ไตรมาส 4/2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการซื้อเก่ง (วันจันทร์) ไตรมาส 4/2564 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผล
29 พฤศจิกายน 2564

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาเนื้อหาและทดสอบการนำเสนอกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการออกแบบพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาเนื้อหาและทดสอบการนำเสนอกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการออกแบบพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกจัดหาพัสดุ
29 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Museum of Public Broadcasting) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Museum of Public Broadcasting) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศประกวดราคา
26 พฤศจิกายน 2564

ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตเสื้อ Jacker Face Shield ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตเสื้อ Jacker Face Shield ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา
26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างชุดอุปกรณ์เสริมพัฒนาการปฐมวัย Thai PBS Kids ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างชุดอุปกรณ์เสริมพัฒนาการปฐมวัย Thai PBS Kids ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผล
25 พฤศจิกายน 2564