ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้กำกับและสร้างสรรค์รายการ คิดคลับส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้กำกับและสร้างสรรค์รายการ คิดคลับส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กรกฎาคม 2564
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินรายการ คิดคลับส์ (คนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินรายการ คิดคลับส์ (คนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
12 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินรายการ คิดคลับส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินรายการ คิดคลับส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
12 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมการผลิตและสร้างสรรค์รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมการผลิตและสร้างสรรค์รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
9 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
9 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินรายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินรายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
7 กรกฎาคม 2564