ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา

ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2563 (ผู้ประเมินภายนอก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2563 (ผู้ประเมินภายนอก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

30 มีนาคม 2563
อ่านต่อ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยของเครือข่ายภายในองค์กร

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยของเครือข่ายภายในองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา
25 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างระบบจัดการเรียนรู้องค์กรและหลักสูตรออนไลน์ (Learning Management System and Online)

ประกวดราคาจ้างระบบจัดการเรียนรู้องค์กรและหลักสูตรออนไลน์ (Learning Management System and Online) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคา
25 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Major Campaigns 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Major Campaigns 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
25 มีนาคม 2563

ประกาศจ้างที่ปรึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ภายใต้โครงการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อ (Consumer Insight) 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศจ้างที่ปรึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ภายใต้โครงการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อ (Consumer Insight) 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศประกวดราคา
24 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์ใช้งาน ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์ใช้งาน ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผล
20 มีนาคม 2563