คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส